Lesvoorwaarden

Het leren musiceren aan de piano via privélessen op maat, vraagt zowel van de student als van de docent om een volgehouden inzet en engagement .

Om misverstanden te voorkomen wil ik je vragen de volgende lesvoorwaarden en afspraken aandachtig te lezen en te respecteren.

  • De lesmomenten en afspraken worden steeds onderling overeengekomen en de afgesproken tijd wordt voor jou gereserveerd. We starten de les stipt op tijd. Gelieve op tijd aanwezig te zijn.
  • Indien je verhinderd bent of om een andere reden de afgesproken les niet kunt laten doorgaan, gelieve mij minimaal 48 u voorafgaand aan de afgesproken les daarvan te verwittigen. Dat kan je doen per telefoon of per mail.
  • De kostprijs van de individuele privélessen op maat voor volwassenen is 35 tot 50 euro , afhankelijk van de gekozen werkwijze en de tijd die u voor de pianoles beschikbaar hebt.
  • Door op tijd en gepast te betalen voor de les, worden vervelende herinneringen aan verschuldigd lesgeld vermeden. Correct betalen is een vorm van wederzijds respect.
  • Goed leren pianospelen vereist van de student een regelmatige en volgehouden inzet. Beschikken over een piano waar regelmatig op geoefend kan worden tussen de lessen is een noodzakelijke vereiste om de lessen te starten en vooruitgang te boeken.
  • Inhaallessen en extra lessen zijn ook mogelijk tijdens de schoolvakanties of op een ander onderling afgesproken tijdstip.
  • Starten met pianolessen kan het hele jaar door.
  • Voor afspraken en bijkomende informatie kan je contact met mij opnemen via telefoon of contactformulier. Zie rubriek: “Contact”.

Veel succes gewenst met je nieuwe uitdaging!